Voor een persoonlijke benadering
Pittige planning
Strakke begroting
Sinds 1995

Privacy

Puck Communicatie, gevestigd in Utrecht, door Puck ‘t Hart, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hoe ik dit doe, staat weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is opgesteld op 24 mei 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Puck Communicatie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten.
Of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bankrekeningnummer

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Puck Communicatie gebruikt soms locatiegegevens en foto’s van personen. Dit doen wij om ons werk goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het maken van nieuwsbrieven of het sturen van twitterberichten in opdracht. De plaats van handeling kan noodzakelijk zijn om aan te geven waar de dienst vandaan komt.
Bij foto’s hebben we altijd toestemming gekregen van de mensen die op de foto staan.
Als je wilt dat jouw beeld wordt verwijderd, neem dan contact op met puck@puckpuckpuck.com.
Het is niet mijn bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Denk je dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact op met puck@puckpuckpuck.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Puck Communicatie verwerkt persoonsgegevens om:

  • betalingen te kunnen afhandelen;
  • te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
  • diensten te kunnen uitvoeren in opdracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Puck Communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Puck Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste zeven jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens verwijderen we binnen een jaar na het verlopen van deze verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Puck Communicatie verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Puck Communicatie gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zo zien we bijvoorbeeld hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s veel worden bezocht. We kunnen niet zien wie de mensen zijn die deze pagina’s bezoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de schone schrijfster. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou toe te sturen. Of naar een andere, door jou genoemde organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar puck@puckpuckpuck.com. Ook je verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens stuur je naar dit e-mailadres.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Puck Communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met puck@puckpuckpuck.com.

Deze tekst is opgesteld met hulp van Olga Leever, De Schone Schrijfster (www.deschoneschrijfster.nl)